Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Magyar indiánok és kincsek Ecuadorban...

2010.03.21
Móricz János kutatása      

A Harvard Egyetemnek a Peapody Museum jelentette, hogy a Puebla-ba (Mexikóba) kiküldött kutatócsoportjuk, az ott lefolytatott ásatások leletanyagából megállapította, hogy az amerikai ember nem 12-15 000 éve jelent meg Amerikában, hanem több mint negyvenezer éve. Az ásatásoknál emberi csontvázakat, csiszolt kőszerszámokat találtak olyan őslényekkel együtt, amelyek már több mint 40 000 éve kihaltak. Az USA hírügynökségei a hírt világgá röpítették.
Móricz János az Amazonas vidékén,Ecuadorban olyan indián törzseket talált, amelyek tagjaival magyarul tudott beszélgetni. Egy barlanghoz vezették el ő, ahol ősrégi kincsekre bukkant.

A kutatásról a videót itt megtekintheted:

http://www.youtube.com/watch?v=HfeLyR5rYfQ&feature=player_embedded#

Képek a kincsek,műtárgyak egy részéről:

 

Kép

Kép

Kép

Kép

Kép

 


A felfedezéseit senki sem tudta cáfolni, de a spanyolok részéről, politikai és gazdasági okokból súlyos támadásoknak volt kitéve. Felfedezései igen nagy horderejűek voltak. Annyi bizonyos, hogy a sok évezredes sötétségbe burkolt őstörténetből, a magyarság ősi múltja fényesen fog felragyogni a világ összes népe előtt,igy gondolta. Az 1900-as évek elején a tankönyvekből, napi sajtóból, szakkönyvekből köztudomású volt, hogy az Amazonas őserdeiben olyan fehér indián törzsek élnek, amelyeket még alig tudtak megközelíteni, így ez a vidék sok meglepetéssel kecsegtette a kutatókat.
Az 1920-as években több híradás is érkezett, hogy a Dél- és Közép-Amerikában dolgozó magyar mérnökök és munkások a helyi indián munkásokkal magyarul beszélgetnek. A II. világháború után az itt letelepedett magyar emigránsok egy része ezt komolyan véve, alaposabban utánajárt a dolgoknak. Ezek egyike volt Móricz János, aki a 60-as években Ecuadorban kezdett kutatni. Itt három indián törzs, a Cahari, a Mochica és a Puruha tagjaival magyarul beszélt. Ezen felbuzdulva régészeti és levéltári kutatásokat végzett és többek között 10 ezernél is több magyar azonos térképészeti és családnevet gyűjtött össze. Kutatásai eredményeként az egyik argentin egyetem történelmi tanácsosnak nevezte ki. Ecuadornak a fővárosa Quito. A város a nevét a régi Quito birodalomról kapta. Ez eredetileg Kitus-nak hangzott. (Kit=Két, Us=Ős, tehát a Két Ős Birodalma). Itt a Kitus birodalomban a Csendes-óceán partján az ötezer méternél is magasabb Kordillerák (Andok) hegyei között, az Amazonas medencéjéhez tartozó, őserdőkkel borított lapályok titokzatos  tájain laknak azok az indián törzsek, amelyek közül néhányan ma is beszélik az ősmagyar nyelvünket. Móricz kutatása alapján quitói Institutio de Antropologia y Geografia megállapította, hogy a spanyol önkény által kiirtott ősnyelv a magyar volt. Ennek nyomai világosan mutatkoznak a családi és földrajzi nevekben, jóllehet a spanyolok erőszakos nyelvcserét hajtottak végre.
A még magyarul beszélő törzsek – köztük a Cayapak, a Salasaca (Zala-szaka, több ősi forrás a szkítákat, szaka-ként nevezi meg.) – pl. ezeket a szavakat használják: apa=apa, aya=anya, nap=nap, vin=vén, kit=két, us=ős, cu=kő, pi, bi=víz, fuel=folyó, pille=pille, lepke és még sorolhatnánk. Mutatóba néhány, magyarral megegyező név: Tanay, Damma, Taday, Mór, Momay, Mansy, Pil, Béla, Uray, Zillahi stb. Zuay tartomány egyik ősrégi helysége: Pest. A régi Kitus birodalom területén halomsírok (kurgánok) találhatók, bennük trepanált (lékelt) koponyák. A régészeti leletek között fokosokat találunk, és a magyar koronázási jogar és országalma hasonmását. Móricz szerint is: ez a kettős keresztet hordozó aranyalma, tulajdonképpen a földgolyót jelképezi.
Dél-Amerikában, de főleg Ecuadorban nagy lelkesedéssel fogadták e felfedezéseket. Valósággal ünnepelték, mivel a lakosságban, a spanyol hódítók erőszakos uralma sem tudta teljesen kiirtani a régi múlt emlékeit. A hivatalos körök leellenőrizték Móricz nyelvészeti és régészeti adatait, s azokat megbízhatónak találták. Elhatározták, hogy ebből egy hatalmas nemzetközi „ügyet” csinálnak.A tervek szerint az ENSZ-hez akartak fordulni.
A további kutatások során, Móricz az ecuadori ősrengetegben az ottani indiánok segítségével felfedezett egy hatalmas barlangrendszert. A barlangok egyikében valóságos múzeumra bukkant. Aranylemezekre vésett, rovásos könyvtárat, szobrokat, kulturális emlékeket talált itt. Ezt a barlangot, Táltosok Barlangjának nevezte el. Szerinte az őslakók idehordták össze, mintegy óvóhelyre, a spanyol hódítók által veszélyeztetett kincseket. Móricz állítja, hogy az Andok hegység keresztül-kasul át van szőve barlangokkal és járatokkal. Ezeken közlekedhettek az őslakosok. Az argentin elnök és az ecuadori vezérkar meg akarta őt bízni egy kutató expedíció vezetésével, anyagi, technikai eszközöket ajánlva neki. Ez azonban csak terv maradt.
Időközben a nagy befolyású mormon egyház vezetői is bekapcsolódtak az ügybe. Ez az egyház roppant vagyonnal rendelkezik, aktív terjeszkedési programmal lép fel az amerikai államokban. Az egyház vezetői elmondták, hogy minden olyan kutatást támogatnak, amely az emberiség és a vallás eredetének tisztázását segíti elő. “Önzetlen” támogatást helyeztek kilátásba, csak azt kérték, hogy az aranylemezek tartalmát ők fejthessék meg.
Ezután 1967. szeptember 7-én, Móricz János egy nagy sajtókonferencián, a lapok, rádió és televízió riportereinek ismertette eredményeit. A több órán át tartó konferencia rendkívül lelkes hangulatú volt. Úgy látszott, hogy egy világraszóló szenzáció indul útjára, de ehelyett néma csend és mellőzés követte a konferenciát. Egyetlen hír sem jelent meg róla. Ellenben a mormon egyház főemberei továbbra sem hagyták békén Móriczot, folyamatosan kérték, hogy árulja el nekik a barlang helyét. Az agresszív viselkedésből kiderült, hogy nem egy hívő egyházról van szó, hanem egy világhatalomra törő szervezet áll mögöttük. Kincskeresés és egyéb célok ösztönzik őket. Móricz ekkor elhatározta, hogy a barlang titkát nem adja ki. Meggyőződött arról, hogy a barlangok feltárásának még nem jött el az ideje, ezért előbb az amerikai földrészre került magyar nyelvű törzsek odaérkezésének rejtélyét akarta feltárni, illetve a tényt gyakorlati módszerrel bizonyítani.
1970. május 28-án az ecuadori óceánpartról vízre szállt, a Móricz elképzelései szerint készült, balsafa tutaj, rajta négy fiatalember. Móricz a partról rádió adó-vevő irányította őket. A tutaj 159 nap múlva október 4-én megérkezett Ausztráliába, Sydneytől nem messze. Itt bevontatták a nagy szenzációt keltő világjáró balsafa tutajt (lásd: Magyar Ifjúság 1970. 50. szám).
Móricz feltételezése az, hogy a magyar nyelvű törzsek nyugatról érkeztek, vízi úton Dél-Amerikába. Ezt bizonyítják különben a csendes-óceáni és kelet-ázsiai földrajzi nevek is. Vámos Tóth Bátor, Hawaii-n élő emigrált földrajzszakos tanár a Hawaii-szigeteken 50 magyaros földrajzi nevet írt össze. A szigetvilágban pedig olyan neveket talált, mint pl. a Balaton menti Aliga, Kiliti, Lelle stb. Térképekkel igazolta, hogy Indonéziában minden negyedik, az Indus völgyében pedig minden harmadik földrajzi név magyar.
Az amerikai őslakosság hovatartozósága ill. bevándorlása kérdésében fontos adatokat szolgáltatnak a Kland-tekercsek. 1967-ben Mexico City térségében húsz méter vastag lávatakaró alatt, kőládában lévő sértetlen írott tekercseket talált egy USA támogatást élvező régészcsoport. A C14-es vizsgálat 21 000 évben állapította meg a tekercsek korát. Azóta megfejtették ezeket, s kiderült, hogy azok a sok ezer évvel ezelőtt elsüllyedt MU történetét, műveltségét, viszonyait írják le. Az egyik munkatárs, Tony Earl, megírta az ásatások lefolyását és eredményeit a „Mu Revealed” c. könyvében. A nagy érdeklődést kiváltó mű, ma már valószínűleg nem kapható.
 
1. Az első hírek
1965. szeptember 12-én Ecuador legnagyobb lapja, a quitói „El Comercio” első oldalán hozott rendkívüli beszámolót Móricz Jánosnak Ecuador területén végzett kutatásairól. Ebből a terjedelmes cikkből értesülünk első ízben arról, hogy a spanyol hódoltságot megelőző időben az ott élő törzsek közül a Puruha-Canari és a perui Puruha-Mochica törzsek nyelve ó-magyar nyelv volt. Móricznak J. Jijon y Caamano „El Equador Interadino y Occidental” című műve alapján végzett nyelvészeti összehasonlító munkája adta ezt az első rendkívüli eredményt.
1965. október 25-én a „Frankfurter Allgemeine Zeitung” közli Buenos-Airesi munkatársának beszélgetését Móriczcal, amelyben megjegyzi, hogy ez a felfedezés forradalmasítani fogja az összes eddigi őstörténeti tételeket.
1965. december 17-én Móricz Limában (Peru) kijelentette a nemzetközi sajtó képviselői előtt, hogy egy magyar paraszt jobb nyelvészeti munkát végezhetett volna, mint az a sok nemzetközi tekintély, aki a az amerikai ősnyelveket felkutatta és osztályozta, mert a Cayapas törzs nyelve, amelyet a Chibcha nyelvek közé soroltak, éppen olyan magyar nyelv, mint a Poruha, Canari és a perui Purucha-Mochica nyelv, amely a Mochica nyelvcsoportba lett besorolva. Ezt a hírt az United Press hírszolgálati iroda röpítette fel és számtalan lap közölte.
1966. július 23-án a guyaquili „El Telegrafe” vezércikket írt, melyben leszögezi, hogy Móricz kutatásai kimutatták, hogy az ecuadori nép Európába szakadt testvérei a magyarok. Ezért – bár az ecuadori futballcsapat nem jutott Londonig a világbajnokságon – mégis képviselve van magyar testvéreinek kitűnő csapata által. Az Európába szakadt magyar testvéreink azok, akik mint annyiszor, most is meg fogják mutatni, hogy milyen hősi küzdelemre képesek a mi hajdani őspuhuráink, éppen ezért „elutasítjuk a kéretlen brazil képviseletet, mert minket a legtisztább és legősibb testvéreink képviselnek a londoni világbajnokságon: a magyarok” – írja a lap.
1966. augusztus 7-én az „El Telegrafe” teljes oldalt szentel Móricz felfedezéseinek. Ebből a rendkívüli interjúból arról értesülhettünk, hogy a Kara törzs, amely a róla elnevezett Kara-öbölbe (Bahia de Caracuez) a VIII. század vége felé érkezett, azonos a magyar, Királyi Szkíta Kara törzzsel, amely Indián keresztül vándorolva, majd hajózva visszatért az őshazába, a jelenlegi Ecuadorba. Kiderült a cikk folyamán az is, hogy az ecuadori őskutatás, mely a Kara törzs érkezésével, Juan de Valesco óta nagyon sokat foglalkozott, igazoltnak látja ennek a kitűnő jezsuita történésznek, a Quitói Királyságról írott könyvét, amelyben többek között azt írja, hogy az „ó” hangot a hajdani királyság területén csak a Kara törzs megérkezése hozta magával, mert előtte e hang helyett az „u” hangot használták. Ezért Juan de Valesco azt ajánlja, hogy be kell utazni az egész világot és megkeresni azt a népet, amelynél az „ó” helyett még mindig az „u”-t használják, mert azok a Quitói Királyság lakóinak testvérei. (Juan de Valesco /1727-1792/: Historia del reino de Quito-Equador. 1946)
A spanyolok megérkezésekor a Kara-öböl közelében lévő Mánta városkának a neve Jokay volt és csak a spanyolok változtatták Mántára. Ugyancsak itt tisztázza Móricz, hogy az első quitói zsinat, Fray Louis Lopez de Solis püspök elnöklete alatt 1593-ban, olyan határozatokat hozott, hogy a katekizmust és a gyónási imákat le kell fordítani a püspökség területén élő népek nyelvére, mert ezek nem használják sem az Aymara nyelvet, sem az inkák általános nyelvét, a Kechuát. A megfelelő fordításokat a spanyol papok elvégezték, de azokon a nyelveken, azaz tájszólásokon sohasem tanították a keresztény tanokat, mert azok a nyelvek, azaz tájszólások mind magyarok voltak. Miután erről a Spanyol Korona értesült, megindult a legkegyetlenebb nyelvcsere végrehajtása.
Don Pedro de la Gasca spanyol hódítót a spanyol udvar megbízta, hogy részletesen számoljon be, a Habsburg uralkodónak, arról a népről és nyelvről, amelyet a spanyolok itt találtak. Ezt ő meg is tette, így tehát mind a spanyolok, mind az osztrák Ferdinánd császár tökéletesen tisztában voltak azzal, hogy nem egy új földrészt, hanem a magyarság őshazáját találta meg Kolumbusz.
 
2. Megjelennek a hamisítók
Amikor Móricz János, 1966-ban, hogy kutatásait folytassa, visszatért Ecuadorba, arról értesült, hogy időközben a románok, akik tudomást szereztek a magyar-ecuadori rokonság felfedezéséről, több ecuadori tudóst és újságírót meghívtak Erdélybe, ahol hosszú hónapokon át nyaraltatták őket, persze minden költségüket megtérítve, átvállalva. Hogy miért kellett a románoknak meghívni az ecuadori Akadémia tagjait, akkor vált világossá, amikor az egyik tudós cikkében, amelyet Erdélyből küldött – és az El Telegrafe leközölt – jelezte, hogy az erdélyi nép szokásai, népviselete stb. azonosak az ecuadori népével, vagyis itt nyilvánvaló rokonságról van szó: a román és az ecuadori nép rokonságáról.
Bár Móricznak sikerült ezt az újabb román hazugságot semlegesítenie, mégis figyelmeztető, hogy míg a magyarság fel sem ocsúdott az első meglepetéséből, a románok már javában dolgoztak az újabb történelemhamisításon.
 
3. Ébredj, magyar nép!
1966. augusztus 19-én az El Telegrafe közölte Jorge E. Blinkorn megrázó cikkét, amely „Hamupipőke az őstörténetben” címmel jelent meg. E cikkben a szerző megírja, hogy magukat civilizáltnak nevező emberek kezei által lett a hajdani ragyogó őskultúra tönkretéve, kirabolva. Ahol hajdan a magas kultúrájú nép várai és kegyhelyei ragyogtak a Nap első sugarának fényében, ott ma üszök és rom mered ránk, mint örök vádja az időnek, amely letörölhetetlenül mutatja az ide berontó vad spanyol hordáknak, mint ennek a barbárságnak a vak tetteit.
Legyen vége a sötét kornak – folytatja – és akiből a „tudósok” a történelem Hamupipőkéjét csinálták, az a világtörténelem legnagyobb kultúrahordozó népe volt és fénye beragyogta a az egész világot. Cikkét azzal fejezi be: Ébredj, szép alvó! Te nem vagy Hamupipőke! Ébredj és mutasd meg magad a népek előtt olyannak, amilyen valójában vagy: ragyogó tündér, kinek fénye ősidők óta beragyogta a világot kultúrájával! Ébredj, Ecuador történelme! Ébredj magyar nép!
1966. augusztus 26-án a quitói El Comercio közli Móricz kutatásainak újabb eredményeit. Ebből a cikkből tudjuk meg, hogy a jelenlegi Ecuador területén a világ legmagasabb tűzhányója létezett, amelynek a neve Capac-Urcu volt és az őslakosság a Hegyek Atyjának nevezte, ami jelentésben is megfelel az APA-ÚR-KŐ-nek. A spanyolok változtatták meg a nevét El Nevada del Altal-ra, ugyanúgy, mint sok más ősi magyar nevét ennek az országnak.
Ugyanitt adja meg Móricz Quito és Guayaquil neveinek jelentését. Quito régi formája KIT-US. Így hívták a legrégibb őskorba visszanyúló királyságot is. KIT-US Két ős-t jelent (Szerintem pedig a Szkíta nevet a görög "sz" előtag nélkül. Ki - Ta = királyi föld. Azonban az is lehetséges, hogy a jelentés "kettős", ebben az esetben arra gondolhatunk, hogy a katonai és a szellemi királyság egyesített megjelenéséről van szó. - Aranyi), azaz Quito városa még ma is híven őrzi a magyarság KÉT-ŐS atyjának, Góg és Magógnak (Nimród) emlékét. 
Eredetileg nem Guayaquil, hanem Uaya volt a jelenlegi nagy kikötőváros neve. Az „U” „Ó”-t jelent, azaz régit, míg az „AYA” = Anya. Ugyanezen jelentéssel bírnak ezek a szavak egyébként több olyan törzsnél, amelyek megtartották régi magyar nyelvüket és ma is a hajdani KÉT-ŐS királyság területén élnek, Ecuadorban.
Ebben a cikkben Móricz felszólítja az angolszász kutatókat, hogy mint a tiszta tudomány pártatlan művelői, jól tennék, ha tisztáznák, hogy miként került a nyelvükbe és mely nép közvetítésével a KING szó, amellyel mindenkori uralkodójukat nevezik. Ez a szó ugyanis ősidők óta létezik Amerikában ugyanazzal a fogalommal, ahol mindenkor KINGA-ként ejtették és csak a spanyolok erőszakos fordítása eredményezte az INKA vagy INGA szavakat. Ennek a cikknek óriási visszhangja volt mind a tudományos körökben, mind a nép között.
1966. szeptember 12-én a quitói El Comercio rendkívüli interjút közölt. Móricz ebben a Csaba legendát írja le és megemlékezik arról, hogy CHABU vagy CSABA visszatért Nagy-Szkítiába: Amerikába. Rámutat arra, hogy Csabát Chan-Chan-ban, Észak-Peru híres városában temették el, ahol aggkorában halt meg. Egyben tisztázza, hogy a magyar mitológiában ismert „Kán Opoz híres hajós”, azonos Thor Heyerdahl által Kon-Tiki-nek nevezett mitológiai személlyel, akit a magyar mese és mondavilág még azokból az időkből őrzött meg, amikor a magyarság Kán Opoz vezetésével jajóra szállva áthajózott az Óperenciás tengeren (Csendes-óceán), hogy mint „az utolsók, akik Szkítiából jöttek”, megérkezzenek a Kárpát-medencébe.
Ez a cikk olyan nagy hatást váltott ki, hogy még aznap délután egy franciskánus szerzetes felkereste Móriczot és közölte vele, hogy délben a rendfőnök felhívta a szerzeteseket, hogy erről a cikkről, valamint Móricz felfedezéseiről ne beszéljenek, mert mindez sérti a spanyolok ecuadori érdekeit. Később kiderült, hogy más rendeknél is hasonló tilalom hangzott el. Az említett szerzetes a legnagyobb felháborodásának adott kifejezést, mert így meggátolják őket abban, hogy az őskutatásból kivehessék a részüket. A szerzetes őslakos volt!
 
4. Rövid hírek
1966-ban az ecuadori Akadémia, mely több történészt bízott meg Ecuador történetének megírásával, a megbízást felfüggesztette, miután meggyőződött Móricz állításainak helyességéről. A történész csoportból kitűnt Guillermo Segarra, aki már magyarul is tanult és rendkívüli odaadással végezte az őshaza kutatását. Vele történt meg, hogy amikor még nem volt magyar szótára, felkereste Móriczot, hogy tisztázza vele az AZUNY tartományban sűrűn előforduló BALIN és BALHUG neveket, vajon az ősmagyar nevek közé kell-e sorolni ezeket. Móricz nagy örömmel közölte vele, hogy ezek a BÁLINT és a BALOGH családnevek megfelelői.
Az Instituto de Antropologia y Geografia del Ecuador (Ecuadori Antropológiai és Földrajzi Intézet) ugyancsak arra a megállapításra jutott, hogy a spanyolok önkénye által kiirtott ősnyelv a magyar volt. Az intézet szaklapját, amely a „Llacta” néven jelenik meg, azért nevezték el így, mert a szó az ősnyelven „lakhelyet” jelent, tehát az újságot mai nyelvünkön „LAKTA”-nak nevezhetnénk.
Cuenca városa, amely a hajdani, híres MÓR helyén épült, Ecuador legelőkelőbb városa. Magas kultúréletükre büszkék Cuenca lakói. Az őslakosság azonban ma is egyszerűen MORLCOS-nak nevezi magát, azaz MÓRLAKÓ-nak, azaz móri lakosnak.
 
5. Rejtélyes, magyar nyelvű törzsek
A Saraguro törzs – mely bár szerepel krónikáinkban, ennek ellenére mégsem található meg teljes bizonyossággal a Kárpát-medencében – ma is nagycsaládként éli életét Ecuadorban.
A Santo Domingo de les Colorados közelében élő „vörös indiánok” nyelve ősmagyar volt, amelyet ma is beszélnek.
A kolumbiai határ közelében, a Santiago folyó felső folyásánál, az Onzole és Cayapas folyók közén élő „cayapas” törzs nyelve szintén ősmagyar nyelv, amit ma is beszélnek.
A Keleti Kordillerákon túli ősrengetegben (Amazonia) lakó törzsek is megtartották ősmagyar nyelvüket, bár a spanyol hódítók önkénye elől menekülve le kellett mondaniuk sok kulturvívmányukról, hogy függetlenségüket megőrizhessék.
Nagyon könnyű lesz megállapítani a magyarországi törzsek és nagycsaládok eredetét, mivel bölcs előrelátással úgy válogatták össze az áttelepítendő családokat, hogy minden egyes családnak csak egy részét vitték át, hogy az őshazában a családfa ki ne vesszen.
Móricz sohasem használja a „hungaro” kifejezést, ami spanyolul magyart jelent, mindenkor magyarnak írja és mondja. Ez úgy belevésődött az ecuadoriakba, hogy egy alkalommal két úr kereste fel, hogy eldöntse a köztük felmerült vitát. „Kérem – mondta az egyik – képzelje el, hogy ez az úr azt meri állítani, hogy a hungarok azonosak a magyarokkal. Még több sem kellene, hogy a hungarokat, a világ legnagyobb népével, a magyarral összekeverjék! Tessék csak elképzelni!” „Kérem – szólt a másik – én nem állítottam azt, hogy azonosak, mert ez képtelenség. Én csak azt mondtam, hogy úgy tudom, valami közük mégis csak van a hungaroknak és a magyaroknak egymáshoz.”
 
6. A KÉT-ŐS királyság népéhez
Amikor 1966. augusztusában a quitói rádió hullámain Móricz beszédet intézett a KÉT-ŐS királyság népéhez, kérte az ősi föld népét, hogy ne haragudjék a magyarságra, hogy ilyen sokáig nem tért vissza az őshazába, „de higgyétek el – mondta -, hogy ugyanúgy, mint Ti, édes testvéreim, mi is nagyon sokat szenvedtünk a Habsburgok vére terrorja alatt. Ma már tudom, hogy ti mireánk vártatok és helyettünk a spanyol hódítók önkénye jött. Az átvészelt sötét évszázadok elmosták az ide, az őshazába vezető utat, de lélekben mindig és mindenütt titeket kerestünk.”
Quito város kulturigazgatója a megindultságtól fátyolozott hangon vette át a szót és a rádió személyzete könnyes szemmel hallgatta hosszú méltatását. Amikor Móricz távozni akart, akkor vette észre, hogy az adás közben tömeg gyűlt össze és mindenki tudni akarta, hogy vannak-e rokonai és hol élnek.
Napokkal később Móriczot egy rögtönzött bizottság kereste fel, amely a rádió személyzetéből tevődött össze és arról értesítette, hogy a spanyolok kérték a kormányt, hogy Móricz többet ne beszélhessen a néphez. A kis bizottság pedig azért jött, hogy felkérjék, hogy megint a rádión keresztül intézzen Móricz lelkesítő szózatot, mert ők tovább már nem tűrik a spanyolok önkényét. Móricz ennek a lelkes kis csoportnak nehezen tudta megmagyarázni, hogy még nem érkezett el az idő arra, hogy ezt megtehesse.
 
7. A konkvisztádorok utódai
Móriczot később egy napon, egy nagyon előkelő és dúsgazdag konkvisztádor (hódító) utód, tárgyalásra hívta meg. A tárgyalásuk három napon át tartott. Ez idő alatt Móricz csak arra szorítkozott, hogy őt, kutatásaiban csak a tiszta tudomány érdekli. A spanyol konkvisztádorok, ma már nagyon előkelő, utódját végül is elhagyta a türelme, és azt mondta, nem tudja elképzelni, hogy a magyarság egyszerűen lemondjon őseinek földjéről.
„Egyébként Ön jól tudja – mondta -, hogy Ázsiának számtalan nép testvére a magyarnak és azt is tudja, hogy ez mit jelent!” Móricz ellenvetésére, hogy őt tisztán a tudományos kérdés érdekli, kijelentette, hogy „nem lehetséges, hogy egy nép kimondja saját maga halálos ítéletét. Az a nép ugyanis, amely csak azért keresi múltját, hogy azt megismerje, az a nép meghalt. Én ezt nem tudom feltételezni Önökről.” Előtte az íróasztalon egy nagy pecsétes boríték feküdt, a spanyol külügyminisztérium bélyegzőjével ellátva. Tartalma sejthető.
A későbbiek folyamán Móricz több ajánlatot kapott, amelyeket személyére nézve méltatlannak talált és visszautasított. Az ajánlatok lényege az volt, hogy hagyja abba a kutatásait. Egy földbirtokos csoport azt ajánlotta, hogy azokat a birtokokat, amelyekre szerintük igényt tarthat Móricz, „visszaadják” neki, azzal a feltétellel, hogy mindenről hallgat és több magyar kutató nem jön ide. Ezek a földek azok, amelyek a Móri-urcu, azaz a Móri-Úr-Kő közelében vannak. Ahogy a korábbiakat, ezeket az ajánlatokat is visszautasította Móricz. Ezek után Móricz arról is értesült, hogy az egyik összejövetelen felmerült a gondolat, hogy Móriczot el kellene tenni láb alól, hogy ne tudjon többé zavarogni. Ez ellen, állítólag, egyesek azzal érveltek, hogy Móricznak nagy sajtója van, másrészt egy esetleges gyilkosság ráterelné Ecuadorra a magyarok figyelmét. Ezenkívül az őslakosság körében, a törzseknél, Móricznak az ily módon való eltüntetése, kiszámíthatatlan következményekkel járna. A legnyomósabb érv talán az volt, hogy Móricz ezentúl egy nagy kaliberű colttal járt, s bárki megtapasztalhatta volna, hogy milyen gyorsan használni is tudja azt.
 
8. Jugoszláv(!) indiánok
Egy ízben, egy Loja tartománybeli gazdag földbirtokos kereste fel Móriczot Guayaquilben és közölte vele, hogy ő sokkal hamarabb rájött arra, hogy az indiánok Európabeliek, de a nyelvük nem magyar, ahogy Móricz állítja, hanem jugoszláv nyelv. Tulajdonképpen azért jött, hogy ezt a felfedezést hivatalosan is bejelentse. Móricz kérdésére, hogy hogyan jutott erre a következtetésre, elmondta, hogy a II. világháború után jött egy jugoszláviai munkás, akit ő a birtokán alkalmazott. Ez az ember mind a mai napig nem tanult meg spanyolul, de az első naptól kezdve kitűnően megértette magát a birtokon dolgozó őslakosokkal (indiánokkal), akiknek a nyelvét ő nem érti. Ebből tehát ő már régen megállapította, hogy az indiánok nyelve jugoszláv nyelv. Amikor arról értesült, hogy Móricz bejelentette a maga felfedezését, elhatározta, hogy ugyanezt fogja cselekedni, miután tisztázta, hogy az indiánok ugyan európaiak, de nem magyarok, hanem jugoszlávok. Móricz kérdésére, hogyan hívják azt az embert, a birtokos azt válaszolt, hogy KOVÁCS a neve. Móricz erre azt neki, hogy a Kovács spanyolul Herrero-t jelent, azaz kovácsmesterséget. Kovács pedig nem a nem létező jugoszláv nyelven, hanem magyarul beszél az itteni testvéreivel. A meglepődött birtokos kijelentette, hogy lemond a „felfedezéséről”, mert – úgymond – ha Móricz még azt is tudja, hogy a „kovács” spanyolul mit jelent, akkor nyilván tudósnak kell lennie. Rajta kívül ezt más nem tudta és ő is a Kovácstól tudta meg, aki ma is vígan él őshazabeli testvéreivel, spanyolul szinte semmit sem tud és a foglalkozása is kovács.
 
9. Csizmadia István, a tisztavérű indián
Ugyancsak Guayaquilben történt, hogy Alejandro Castro Benitez, El Oro tartománybeli ültetvényes felkereste Móriczot, és azt mondta neki: „Kérem itt van ez az úr. Nagyon szeretném hallani Önöket magyarul beszélni, mert szeretném tudni, hogy Ön tényleg tud-e magyarul!” Móricz meglepődve kérdi a másik férfitől, hogy magyar-e? „Igen, Csizmadia István vagyok.” Erre olyan beszélgetés indult meg köztük, ami ilyen alkalmakkor szokott két idegenbe szakadt honfitárs között. A beszélgetést Benitez szakította félbe azzal, hogy meggyőződött, hogy Móricz tényleg beszél magyarul. Majd közölte Csizmadiával Móricz felfedezését, hogy az ecuadori indiánok magyarok, azaz a magyarság testvérei és még mai is vannak olyan törzsek köztük, akik magyarul beszélnek. Közben felsorolt néhány földrajzi nevet is, mire Csizmadia István elrohant. Benitez elmondta Móricznak, hogy Csizmadia az egyik legkiválóbb szakember Ecuadorban, az ő birtokán dolgozik, mint gépészmérnök. Igen nagy hangú ember és őt is naponta mindenféle vad indiánnak szokta nevezni. „Most azonban visszavágtam neki – tette hozzá – mert nem én vagyok az indián, hanem a büszke magyar, Csizmadia István!” Kis idő múlva visszaszáguldott Csizmadia is, aki a megdöbbenéstől felindulva megragadta Móricz karját és hadonászva mondta: „Ez az őshaza! Most látom csak! Eddig vak voltam! Itt minden magyar, mindennek magyar neve van! Én marha, hogy eddig erre nem jöttem rá! Mekkora felfedezést szalasztottam el!” Ekkor Benitez megkérdezte Csizmadiától, hogy kettejük közül ki az indián? „Én Csizmadia István, én vagyok a tisztavérű indián! Benitez, maga csak félvér! Érti? Félvér! Mesztic! A tiszta én vagyok!” Ezek után Benitez végleg lemondott arról, hogy Csizmadiával szembe neki valaha is igaza lehessen.
 
AZ IGAZSÁG
Az igazság előbb-utóbb kiderül. Ez történt 1965. júniusában, amikor Móricz János megtalálta a magyarság őshazáját. Azt az őshazát, amelyet a spanyol korona, a Habsburg-ház és mások is igyekeztek eltűntetni, hogy a magyarság soha ne ismerhesse meg őseinek dicső múltját.
 
KÉT-ŐS KIRÁLYSÁG
Nagyon kevés hiteles adat áll rendelkezésünkre a spanyol hódoltság korából, annak ellenére, hogy Benalcazar konkvisztádor idejében, amikor 1533-ban Kitót vére harcok árán elfoglalta, ott még mindenki az ősmagyar nyelvet beszélte.
Hatalmas munkák jelentek meg az Inkák tündöklő birodalmáról, s a krónikások és utazók, akik az „Újvilág” minden zugát bejárták, megírták és megénekelték a hódítás legapróbb részleteit is. Csak a Kitói Királyságról hallgattak. Legfeljebb egy-egy mellékmondatban említik Kis-Kis kemény ellenállását vagy Rumi hős harcait. Még feltűnőbb ez a hallgatás, amikor a hajdani ősmagyar királyság területén hosszú évekig lakó fráterek és krónikások csak az Inka birodalmat írják le könyveikben, de egy szóval sem említik a Kitói Királyság létezését.
Az első hírek csak a XVIII. század végén és következő század elején jutnak nyilvánosság elé. Humboldt, a perui Limából 1802. november 25-i levelében a következőket írja Vilmos testvérének:
„…Riobambai (Ecuador) tartózkodásunk alatt, ahol néhány napot időztünk Carlos de Montufar testvérének lakásán, ki ott a Corregidor, a véletlen által egy nagyon érdekes dolgot fedeztünk fel. Nem tudják, hogy mi volt a kitói provincia helyzete Tupac Yupánki Inka meghódítása előtt, de az indiánok királya Leandro Zapla, aki Lican (Likán) lakik és ahhoz képest, hogy indián, nagyon csiszolt intelligenciával rendelkezik, őriz egy kéziratot, melyet ősei írtak a XVI. században. Ebben le van írva az inkák előtti kornak a története. Ezek a kéziratok Purunay nyelven íródtak. Ez volt hajdan Kitó általános nyelve, de idővel áttértek az inkák nyelvére, a kechuára, s ma már teljesen ismeretlen. Szerencsére Zaplának egy másik őse ezeket az iratokat lefordította spanyol nyelvre. Mi nagyon érdekes adatokat jegyeztünk ki belőle, különösen arra az emlékezetes korra vonatkozólag, amikor kitört a >Nevado del Altar<-nak nevezett vulkán. Ez a világ legmagasabb hegye kellett, hogy legyen egykor. Az indiánok úgy hívták >Capac Urcu< (Apa-úr-kő), a Hegyek Atyja. Akkor uralkodott az utolsó szabad király Licán. A papok megjósolták, hogy ez a csapás okozza majd a királyság vesztét, s úgy mondták: >A világ képe megváltozik, és más istenek fogják a mieinket elűzni, ne szálljunk szembe a végzettel.< Bekövetkezett. A peruiak bevezették a Napkultuszt abban az országban. A vulkán működése hét évig tartott és a zaplai kézirat szerint a földeső olyan erős volt, hogy hét évig tartott az éjszaka Licán.”
(Hamy: Lettres americaias d’ Alexandre de Humboldt, Paris, 1904. 134-134.o.)
 
JUAN DE VELASCO (1727-1792)
Velasco 1727-ben Riobambában (Ecuador) született. Jezsuita pap, aki a rend kiűzése után soha nem tér vissza Amerikába. Olaszországban (Faenza) telepedik le, ahol megírja a Kitói Királyság történetét.
Végrendeletében úgy rendelkezik, hogy kéziratát adják át az első előkelő kitóinak, aki majd Olaszországba érkezik. Ezt a rendelkezést P. Davalos teljesíti és átadja a kéziratot Don Modesto Larreának.
A könyv első ismertetése 1837-ben jelent meg. 1840-ben egy párizsi kiadó folytatásokban kezdte közölni a művet, de az első hatvan oldal megjelenése után azt közlik, hogy bár meggyőződésük ellenére, de a nagy nyomás miatt, félbeszakítják a megjelenést. Remélik, hogy majd esetleg másnak nagyobb szerencséje lesz, és a világ megismerheti ezt az amerikai földrészre vonatkozó fontos őstörténeti munkát. Az eredeti kézirat örököse, engedve az akkori ecuadori elnök kérésének, átadta a művet a Nemzeti Könyvtárnak, azzal a kikötéssel, hogy ha a kézirat egyetlen percre is elhagyná a könyvtárat annak minden joga visszaszáll az adományozóra, vagy örököseire. Az átadást követő napon az akkori kormány elnöke, Gabriel Garcia Moreno bement a Könyvtárba, magához vette a könyvet. Először hazavitte, majd később átadta a jezsuitáknak, akik titokban őrizték, majd kicsempészték a spanyolországi Chmartin de las Rosas-ba. Azóta a spanyolok „nagylelkűen” kiadtak Ecuadornak egy kópiát az eredeti könyvről. Azonban, ahogy ez már lenni szokott, ezt is meghamisították, átírták. Az eredeti helységneveket és királylistákat „átspanyolosították”, megváltoztatták. Az eredetit soha senkinek nem mutatták meg. Ezt is, mint sok más magyar őstörténeti okmányt, Spanyolország legtitkosabb levéltárában őrzik.
Ennek ellenér mégis közlök részleteket a műből, mert így meghamisítva is sok olyan érdekes adatot tartalmaz az ősrégi Kut-us (Két-ős) magyar királyságról. Valesco a Kitói Királyság történetét négy részre osztja:
1. Az általános vízözöntől - Kr.u. 1000-ig, amikor is a királyságot a Kara Scyrik hódítják meg.
2. A hódítástól kb. 1500-ig, Huayna Capac hódításáig.
3. Az ezt követő 46 év, a spanyolok megjelenéséig.
4. A perui polgárháborúk ideje.
 
A VILÁG KÖZEPE
„Az ősi Kitus királyság az egyenlítő alatt van, az első fok magasságától a második fokig, a 80 és 82 párisi hosszúsági fo­kok között, mely terület négyszöget képez: Keletről - Nyugatra 50 mérföld. Az ország legnagyobb része hegyvidék; az Andok két hegylánca között van. Éghajlata a legkedvezőbb az összes termények számára. Ezt népesítette be a legrégibb őskorban a Kitus nemzet. Nem tudjuk, hogy a törzseket miként hívták. A régi időkben nem ismerték az >o< hangot és helyette mindig az >u<-t használták. Az >o< hang használatát a Kara Scyrik vezették be. A királyság­nak több mint negyven tartománya volt. Neveik nagy részét sajnos elírták. A tartományok közül 33 nevet ismerünk, ezek a következők:
Aloa, Alossi, Calacali, Cansacoto, Chillo, Chillogalli, Cinocoto, Cotocollá, Cumbaya, Galea, Guapule, Guayllabamba, Langasi, Lloa, Lulubamba, Machaci, Malchingi, Mindo, Nono, Perucho, Pifo, Pintag, Pumasqui, Puembo, Puellaro, Quinchi, Salgolqui, Tubaco, Turbamba, Uyubichu, Yaraqui, Ychumamba, Zambiza.
A boltíves építkezést ismerték a Karák. Egyik temetkezési módjuk a halomtemetkezés volt. Az elhunyttal együtt temették el kedves holmiját és fegyvereit. A havi és évi szertartást a halmon tartották. Ez mindig halotti torral járt. Kitűnően kezelték az összes fegyvereket: buzogányt, kopját, parittyát, gerelyt, íjat, fokost és valóságos mesterei voltak a hajító fegyvereknek. Rangjelzésük: egy toll a fegyverforgatóké, két toll a nemességé, nagy smaragd a forgóban a Scyrit és a királyt illette meg. Az örökösödés a leányág kizárásával, kizárólagosan férfiágon történt. Ezek hiányában az unokatestvérek örököltek anyai ágon. A scyri hatalmát a királyság nagyjainak a tanácsa szabályozta. A Nap-templom a Penecillo magaslatán állt, négyszög alakú volt és csiszolt kőből készült. Bejáratánál két hatalmas oszlop állt. A keletre néző ajtón át a nap első sugarai beragyogták a tömör aranyból készült Nap mását. Templomuk nem volt túldíszítve, de arányos és szép kivitelezése lenyűgöző volt. A templom körül 12 kisebb oszlop jelentette a 12 hónapot. A magasan álló templomépítmény egyben csillagvizsgáló céljait is szolgálta. A scyri királyok híres csillagászok voltak. Templomi szertartásaiknál csak balzsamot, tömjént és virágot használtak és áldozataik ártatlanok, vértelenek voltak. Az egyházi főméltóság független volt az államhatalomtól, nem úgy mint az Inka birodalomban, ahol a főpapi és királyi méltóságot egy személy, az Inka töltötte be. A gömb alakú, sokablakos Hold-templomban elhelyezett ezüst Holdra állandóan besütött a holdvilág. Mennyezetét kék szőttes borította, melyen az égbolt ezüst csillagai ragyogtak.
Amikor Huayna Capac 1487-ben elindult a Kitói királyság meghódítására, a legkeményebb ellenállásra talált. A harc hosszú volt és sok véráldozatot követelt. Ott esett el a harcmezőn Scyri, a király is. Ez könnyítette meg Huayna győzelmét. Amikor Huayna Capac, az Inka győztesként bevonult Kitóba, így kiáltott fel:
>Hisz itt mindenki a mi nyelvünket beszéli; itt minden hegy, orom, tó és folyó a mi nyelvünkön van elnevezve!<
A győztes Huayna Capac feleségül vette az elesett Scyri, a király gyönyörű szép húsz éves leányát, Kácáhát. A fényes esküvői ünnepen Huayna Capac föltette a két toll mellé a Scyrik nagy smaragd forgóját és kijelentette, hogy a két királyságnak közös az eredete. Ekkor megindult az Inka birodalom utolsó, egyben legfényesebb korszaka. Uralkodása 38 évig tartott. Halálán úgy rendelkezett, hogy a Kitói Királyságot a Kácha királynőtől származó Atahualpa, a Kuzkoi Királyságot fia, Huascar kapja.”
Historia del Antiguo Reino de Quito:
Historia Natural: I. köt. 270, o.
Historia Antiqua: II. köt. 279, o.
Historia Moderna: III. köt. 335. o.
Quito - Equador: második kiadás 1927, 3. kiadás 1946
 
RÖVID HÍREK
Amikor Huayna Capac (Vajna Apa) bevonult Kitóba és elhangzott híres felkiáltása: „Hisz itt mindenki a mi nyelvünket beszéli, minden hegy, orom, tó és folyó a mi nyelvünkön van elnevezve”, azért történt, mert a Két-Ős Királyság területén mindenki magyarul beszélt. Ugyanakkor az Inka birodalomban csak az uralkodók, a főnemesség és a főpapság beszélt magyarul. A nép részére a kecsua nyelvet általánosították. A nyelvészek az Inka uralkodók magyar nyelvét Chimu-nyelvnek, vagy az Inkák titkos nyelvének nevezik.
A csatában elesett Scyri, a király gyönyörű szép húsz éves lánya. Kácha valójában Káta, vagy Kata volt.
Huayna Capac nagyon jól tudta, hogy a legősibb időkből származó Két-Ős nemzetségből származtak az Inka uralko­dók is. Ezért a Két-Ős királyságot nagy tiszteletben tartotta és halálakor visszaállította a királyságot, melyet a szép Kátától született fiának, Atahualpának adott, míg a Kuzko-i birodalmat Huascar (Vaskar) fia örökölte. A hajdani Két-Ős királyság, a mai Ecuador lakossága ma is büszkén vallja, hogy az ő hazája a világ közepén van, mint ahogy minden magyar falu a magáénak tudja: „Az én falum a világ közepe.”
A kitói rádió minden műsorszünetben bemondja: „Itt a kitói rádió sugároz a világ közepéről.”
Huayna Capac csak akkor tette fel a két toll mellé a smaragd forgót, amikor a világ legősibb királyságának a trón­ját elfoglalta és így a Scyri királyok smaragd forgójának, mint a Két-Ős királyság ősi jelvényének a használatára is jogosult.
Amerika ősnyelve magyar volt.
 
TURUL PUSZTA
Az ősmagyar Két-Ős királyság területén van Turubamba. Ezt a földrajzi nevet, mint minden mást, a spanyol-inkvizitor (főleg jezsuita!) történelemhamisítók teljesen kiforgatták és megváltoztatták. A régi okiratokon még mint PUXA szerepel. A spanyolok csináltak az erőszakos nyelvcsere idején a magyar pusztából pamba, bamba vagy pampa-t. Valóságos neve nem Turubamba, hanem TURU-PUXA azaz Turul-puszta volt.
A régi feljegyzéseken sűrűn szerepel a Béla mint név és mint tisztség. A Bélából csináltak a spanyolok Buala-t, Zela-t stb.
Tampusnak nevezték az inkák birodalmában azokat a helyeket, ahol a birodalmi utakon és bizonyos távolságokra elhelyezve a hadsereg részére pihenő és utánpótlási célokra szolgáló épületcsoport volt, melyekben hadiszerek és élelmiszerek voltak elraktározva. Ezt mi a mi nyelvünkön támpontnak nevezzük. Ebből a Tampus = Támpontból csináltak a spanyolok „tambo”-t.
 
Ó-MÁRIA SIRALOM ... ÉS MÉG MIT?
1922-ben, amikor az Ó-magyar Mária Siralom előkerült, arra gondoltak, hogy valamelyik jámbor szerzetes, aki a magyar nyelvet nem ismerte, valami barbár írásnak nézte és hithű jámborsággal kivakarta a szent könyvből. A kivakart és kitépett ó-magyar írások rejtélye is az ősmagyar földön oldódott meg, amikor Móricz János kutatásai során egy olyan íráshoz jutott, melyet egy spanyol szerzetes írt azokról a „jámbor” szerzetesekről, akik az összes levéltárat átkutatták, hogy kivakarjanak vagy kitépjenek minden olyan írásemléket, mely a spanyol birodalomra veszélyes lehet. Mindezt, a spanyol Korona és uralkodóik „nagyobb dicsőségére” tették, ahogy a szerzetes írja rendkívül érdekes írásában, melyből az nyilvánvalóvá válik, hogy mindezt a Magyar Szent Korona nevében is tették, mert akkor Carlos uralkodott, aki magyar király és osztrák császár is volt. Tehát nem egy ismeretlen „barbár” írás, hanem az ősrégi magyar írásemlékeket kellett eltüntetnie a Spanyol-Habsburg uralkodó kedvéért, akik tetteikkel bebizonyították, hogy egyedül őket illeti a barbár jelző kultúraromboló és hamisító tetteikért.
 
A BŰNÖS HALLGAT
Móricz János számtalan sajtókonferencián nyilvánosságra hozta azokat a történelmi hamisításokat, melyeket a spanyol-osztrák ház elkövetett a magyarsággal és a világtörténelemmel szemben. A bűnösök azonban hallgatnak, és eddig meg sem kísérelték, hogy az ellenük szóló hatalmas bizonyítékanyaggal szembenézzenek. Móricz többször követelte, hogy Spanyolország közölje azokat a magyar őstörténeti adatokat, amelyeket a legtitkosabb levéltáraiban őriz, mert ellenkező esetben a nem közlés a további hamisítások tényét bizonyítja. Hallgatnak, de titokban mindent el­követnek, hogy Móricz kutató munkáját lehetetlenné tegyék.
 

Bizonyitékok:

Annakidején az inkák nagyon sok föld alatti szállító és hadiutat építettek ki. A legtöbb Napisten-templomot is összekötötték egymással a föld alatt. Felhasználták azokat a barlangokat is, amelyeket elődeik természeti katasztrófák, így vízözön (az indián legendákban „nagy víz”) idején készítettek menedékül


A tudósok már jó néhány hasonló jellegű barlangot tártak fel, például a Rio Grande del Norte, a Rio Selado és a Rio Mancos kanyonjainak tufa- és homokkő falaiban. Az inkák ezek nagy részét templommá, szent helyekké alakították át. A spanyol hódítók megjelenése, mérhetetlen pusztítása és népirtása idején főpapjaik vezetésével e helyekre igyekeztek összegyűjteni a még megmenthető értékeket, amelyeket azután hihetetlen ügyességgel és ravaszsággal tüntettek el a fosztogató zsoldosok elől. Számos rejtekhelyüket a mai napi sem sikerült felfedezni.

Erre a legújabban teljesen sértetlen föld alatti „városra” bukkant Móricz János

Éveken át tanulmányozta a dél-amerikai múzeumok, könyvtárak forrásmunkáit. Megtanulta a különböző indián nyelvjárásokat is, s ezután látott neki az alapos kutatásnak. Rokonszenves, vonzó egyéniségével baráti kapcsolatot teremtett több indián törzzsel, akiktől számos hasznos információt hallott arról, létezett valamikor egy „nagy menedékhely”, ahová őseik a „nagy víz”, majd a spanyolok pusztításai elől menekültek. Azt azonban nem tudták megmondani, hogy ez merre lehet.
A kutató nem csüggedt. Először 1964-ben Argentínában és Paraguayban, 1965-ben Bolíviában, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970 és 1971-ben pedig Ecuadorban végzett alapos kutatásokat.

Járt a Titicaca tónál, majd a Tihuánaku romvárosban. A közelében levő hegyekben található barlangokról azt regélik az indiánok, hogy azokon át el lehetett jutni Cusco városába. Kutatott a cuscoi Naptemplom föld alatti járataiban is. A Cuscohoz közeli Sakszauáman sziklavárban meg is találta az egyik föld alatti barlang bejáratát , amelyről az a legenda, hogy ezen az alagúton át közlekedtek hajdan a papok a a cuscoi Naptemplom, Sakszauáman és a Machu Picchu-i erődváros között. Sajnos, a magyar kutató alig néhány száz métert tudott csak előrejutni az alagútban, mert annak további részét omlás zárta el. Kutatási eredményei mind jobban azt bizonyították, hogy a keresett helynek Ecuador és Peru határán, az őserőben kell lennie.

Hosszú hónapokon keresztül tanulmányozta az ecuadori indián törzsek életét, szokásait, fennmaradt mondáit. Egyre többet hallott az őserdő mélyén levő föld alatti rejtekhelyről, ahová az indiánok a természeti katasztrófák idején menekültek. Sokáig úgy látszott, nem sikerül megtudnia, merre is lehet ez a hely. Érthető volt a bizalmatlanság egy „fehér emberrel” szemben, hiszen a spanyolok kegyetlenkedései kitörölhetetlen, örök nyomokat hagytak az őslakókban. Móricz János elment az indiánok közé, velük élt, dolgozott, segített mindennapi munkájukban, sőt még a törzsi versenyeken és vetélkedőkön is részt vett. Baráti kapcsolatai végül is sikerhez vezették.

A döntő fordulat  következett el, amikor jibarók törzsfőnöke, Nayambi és a varázsló Yukma, magukhoz kérették. Elmondták, hogy meggyőződtek baráti szándékáról és készek arra, hogy elvigyék a „szent helyre”.
Öt napos kimerítő út után érkeztek el Santiago és a Coangos folyók közötti területre. Itt Nayambi rövid időre eltávozott, majd egy bélák nevű törzs főnökével tért vissza. Móricz János céljainak ismertetése után a bélák főnöke beleegyezett, hogy a kutató is velük tarthat. A jibaro törzsfőnöktől és a varázslótól megtudta, hogy a bélák „az istenek által kiválasztott szent törzs”, a spanyolok megjelenésekor vonult vissza önkéntes „száműzetésbe”a titkos menedékhelyre, magukkal hozva legértékesebb ősi értékeiket. Vállalták azt, hogy a többi törzzsel nem érintkeznek, és védik ezt a helyet.

A bélákról tulajdonképpen csak a törzsfőnökök, és a varázslók tudnak, de nem beszélhetnek róluk. Területük határait törzsön kívüli ember nem lépheti át, mert a bélák őrei elpusztítják az illetéktelenül behatolót. A titokzatos törzs visszavonultsága ellenére is mindenről tud, mert a barlangrendszer folyosói nagy területet hálóznak be, s a kivezető és szellőző nyílásokon át figyelik a vidéket. Másrészt időnként a többi törzs vezetői és varázslói találkoznak velük, és minden eseményről beszámolnak. A folyosók bejáratait mérgezett nyilakkal felfegyverzett őrök fák üregeiből, sziklák hasadékaiból, sziklaszirtek rejtekhelyeiről figyelik mintegy ötszáz év óta változatlan éberséggel; aki oda behatolni próbál, s a bonyolult, titkos jeleket messziről nem mutatja fel, életével fizet merészségéért.
A mai napig sem lehet pontosan tudni, minek is köszönhette Móricz János, hogy az indiánok megmutatták neki a barlangrendszert.

„…Mindig végtelen hálával gondolok indián testvéreimre – írja levelében -, akik bizalmukba fogadtak, s vállalták a kockázatot, hogy esetleg arra érdemtelenre pazarolják szeretetüket. Esküvel ígértem meg, életem feláldozásával is megőrzöm titkukat, s nem árulom el kincskeresőknek az utat…”

A „Móricz 1969” elnevezésű ténymegállapító expedícióban részt vettek a CETURIS (Turisztikai és Idegenforgalmi Hivatal), a turista szövetség küldöttjei, filmesek, geológusok, stb. Az expedíció Guayaguilból Cuencába majd Limonba ment. Limonban otthagyták a személy- és teherautókat, és El Pescadoba öszvérekkel utaztak. Tres Copalest Puntilla de Coangest kenun közelítették meg, de innen már csak gyalog mehettek tovább, amíg a jiberók földjét, a Guajare hegyhátat el nem érték.
Ezután a barlangrendszer közelében tábort vertek, és elkezdődött az expedíció legizgalmasabb fejezete: a barlangba való leereszkedés.

Az indiánok kérésére ugyanis, biztonsági okokból, Móricz János az egyik nehezebben megközelíthető – veszély esetén könnyen lezárható – szellőztető kürtőt választotta lejáratnak. Ekkor kb. 1000 méteres tengerszint feletti magasságban voltak. Mintegy 80 métert kellett kötélen leereszkedni, ezután kb. 100 métert mentek egy alacsony és keskeny folyosón, ami hirtelen kiszélesedett, és egy 5 méter széles 1,7-1,8 m magas kapuhoz értek, melynek bejáratát rengeteg törmelék borította. Ezután egy hétszer forduló, 4 méter széles és a törmeléktől 1,4-1,6-2 méter között változó magasságú folyosón haladtak tovább. Erről több út ágazott el, melyek kisebb-nagyobb termekbe nyíltak, ahol a falakon több helyen látható volt a Göncöl-szekér és a Dél-Keresztje csillagkép. Körülöttük medvék, bikaszerű állatok és férfialakok rajzai, és furcsa, íráshoz hasonló jelek. Nagyon érdekesnek találták, hogy a barlang természetes képződésű andezit falait gránittal erősítették meg. Gránitlapok fedték a folyosók és a termek padozatát is. A kövek simára csiszolt felületei pontosan illeszkedtek egymáshoz.

Az egyik járat egy nagy, 20x12 méteres terembe vezetett, amelyről Móricz János így ír: "…megilletődve mentünk a sok ezer évvel ezelőtt épített, gránittal burkolt padozatú folyosón, amely egyszer csak kiszélesedett, s egy tágas terembe értünk. Lenyűgöző látvány volt, amint a lámpák fénye két hatalmas oszlopra s a körülöttük lévő hét, kőből faragott székre esett; mindegyikkel szemben  egy-egy folyosó sötét nyílása tátongott. Az egyik sarokban 180-190 cm-es, aranyból készített csontváz feküdt. Kissé mellette, egy menekülő nőt ábrázoló szobor csodálkoztatott meg bennünket, amely úgy nézett, mintha valami borzalmas dolog elől menekülne. Karjaiban gyermeket tartott, aki kezében a ma ismert földgömbtől alig eltérőt szorított magához. Körülöttük több, rézből és kőből készült állat- és madárszobrocska hevert szétdobálva. Egy másik teremben vésett követ találtunk. Levegőben álló embert ábrázolt, aki egyik kezében a Napot, a másikban a fél Holdat tartotta, lába alatt a gömbölyű Föld, az Egyenlítő, a Bak- és a Ráktérítők vonalaival. Az emberke egyik lába pontosan az Egyenlítőn volt.”

A tíznapos kutatás során megállapították, hogy a 20 fokos, a szellőző kürtők következtében tiszta, friss levegőjű barlangrendszerben régebben hosszú ideig tevékeny élet folyt.
Az expedíció tagjai számos fő- és mellékfolyosót tártak fel. Ezek szimmetrikusan, határozott rend alapján kötik össze a termeket és vezetnek tovább. A szintkülönbségeket gránitlépcsők hidalják át. Jó néhány teremben megmunkált gránittömb és -laphalmazra leltek.

Louis Ortega főmérnök megállapítása szerint a barlangrendszert kb. 8-10 ezer éve kezdték kialakítani. Sajnos, az expedíció technikai felszereltsége nem volt alkalmas arra, hogy legalább a barlangrendszer jelentékenyebb részét feltárják, átvizsgálják. Megfelelő eszközök híján nem is mertek belebonyolódni a föld alatti járatok szövevényébe, mert féltek, hogy eltévednek.

Nagyon kár, hogy a bizonytalan politikai helyzet miatt Móricz János egyelőre nem kapott további támogatást, annak ellenére, hogy a hivatalos szakértők, s a helyszínen készült fényképek, filmek és diapozitívek bizonyítják, hogy korunk egyik legjelentősebb régészeti felfedezéséről van szó. A barlangrendszer-feltárást nagymértékben akadályozta, hogy nagyon nehéz megközelíteni.
Móricz Jánost nem kedvtelenítette el, hogy a nagy költségekre hivatkozva nem kapott további segítséget.
A feltárás közben rátaláltak egy olyan folyosóágra is, amelyben egymásra halmozott aranylemezek sokasága várja szépen elrendezve, hogy feltárják titkukat. De idézzünk itt ismét a kutató legújabb leveléből:
„… Valóban létezik a barlangrendszerben egy központi hely, amit véleményem szerint a „könyvtár” névvel lehet illetni. Itt sok-sok aranylemez látható gondosan elrendezve, tele képírással, de vannak lemezek, amelyek szerintem képleteket tartalmaznak; magasabb matematikai képleteket. Rengeteg használati tárgy is található itt, csak úgy hirtelenében odadobva, felborulva kétkerekű kocsik, a rómaiak által használtakhoz hasonlítanak. Valószínűnek látszik, hogy az inkák föld alatti
hírvivő útjai is kapcsolódnak ehhez az építményrendszerhez…” .

Időközben Móricz János rejtélyes körülmények között hirtelen meghalt, és ugyanígy a társa is, akivel a filmet készítették volna.  Vajon túlzott-e az illető, miszerint az USA-ban 1999 nyarán egy hagyományos, az azték képírásról szóló régészeti előadás után odament az előadóhoz és közölte vele, hogy az egyik latin betűre átirt szó az egy magyar szó, Magyarország korábbi fővárosának neve: Székesfehérvár.

Forrás:

Aranyi László

Hary Györgyné

http://www.erdely.com/vilag.php?id=45219&what=archivum

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Muwiz66

(Akaqi84, 2019.04.30 08:49)

http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/acheter-pilule-en-ligne-nortriptyline-hcl-25mg-pas-cher-achat-de
http://divinguniverse.com/blogs/post/142333
http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/prochlorperazin-wie-man-mit-bitcoin-kauft-prochlorperazin
http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-silagra-sildenafil-citrate-100-mg
http://network-marketing.ning.com/profiles/blogs/sinemet-cr-carbidopa-levodopa-comprar-envio-urgente
http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-bactrim-con-garantia
http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/fluconazol-100mg-comprar-sin-receta-por-internet-espa-a
http://brooklynne.net/profiles/blogs/re-zoom-10mg-buy-online-buy-re-zoom-cyprus
http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-amitriptylina-sin-receta-en-l-nea-us
http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-uagra-sildenafil-citrate-en-internet
http://brooklynne.net/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-amilorida-sin-receta-env-o-r-pido
http://foodtube.net/profiles/blogs/donde-se-puede-comprar-afilta-60-mg-en-farmacia-online-m-xico
http://answers.codelair.com/42124/comprar-clomifeno-entrega-r%C3%A1pida-espa%C3%B1a-comprar-clomid-online
http://korsika.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-griseofulvina-de-calidad
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-silkis-calcitriol-0-25-mg
http://brooklynne.net/profiles/blogs/cialove-o-acheter-acheter-cialove-en-canada-pharmacie
http://www.animalloversconnect.com/blogs/post/28371
http://ggwadvice.com//index.php?qa=65240&qa_1=comprar-generico-acifur-precio-panam%C3%A1-comprar-acifur-mexicali
http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-primidona-con-seguridad-comprar
http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-amlodipino-2-5mg-barato-m-xico-amlodipino
http://i-m-a-d-e.org/qa/18125/quanox-ivermectin-livraison-discrete-acheter-ivermectin
http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/sundinafit-order-safely-how-can-i-get-cheap-sundinafit
http://conniesdance.ning.com/profiles/blogs/famciclovirum-500mg-order-cheap-famciclovirum-online-without-rx
http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/wo-man-alfacip-0-25mg-g-nstig-kaufen-kann
http://www.q-voice.tv/old/redirect/test/qa/index.php?qa=78703&qa_1=vitarfil-sildenafil-citrate-acheter-vitarfil-suisse-pharmacie
http://property.ning.com/profiles/blogs/panadol-paracetamol-comprar-mas-barato-el-salvador

Nilin66

(Iqaje92, 2019.04.30 08:41)

http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/diaminodiphenyl-sulfone-comprar-en-farmacia-en-linea-ahora
http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-isosorbide-dinitrate-sin-receta-mas
http://weebattledotcom.ning.com/profiles/blogs/lisinopril-hidroclorotiazida-como-comprar-entrega-24h-brasil
http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-frumil-en-internet-panam-comprar-frumil-con
http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/donde-se-puede-comprar-generico-abilify-aripiprazole-15-mg-con
http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/furosemida-comprar-por-internet-uruguay
http://www.facecool.com/profiles/blogs/nimodipino-como-posso-comprar-gen-rico-envio-urgente
http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/gynatam-tamoxifen-comprar-sin-receta-online-chile
http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-tricor-fenofibrate-200-mg
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/acheter-vrai-avigra-acheter-du-sildenafil-citrate-fiable
http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/prescofil-sildenafil-citrate-o-achat-pas-cher-achat-sildenafil
http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/zidovudina-100mg-donde-comprar-mas-barato-comprar-retrovir-barato
http://wu-world.com/profiles/blogs/generique-fenofibrate-200-mg-achat-bon-prix-fenofibrate-sans
http://property.ning.com/profiles/blogs/achat-discrete-vardenafil-bon-marche-vardenafil-en-belgique-achat
http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/diaminodiphenyl-sulfone-comprar-en-una-farmacia-en-linea-con-env
http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/ciavor-20-mg-o-achat-forum-acheter-ciavor-60-en-ligne
http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/viagra-o-achat-sans-ordonnance-forum-site-achat-viagra
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/disulfirame-500mg-pharmacie-achat-achat-antabuse-uk
http://stoopball.ning.com/profiles/blogs/comprar-orlistat-120mg-y-pagar-con-bitcoin-comprar-orlistat-60mg
http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-rulide-roxithromycin-ahora-comprar

Uhida27

(Bohad04, 2019.04.30 08:37)

http://weebattledotcom.ning.com/profiles/blogs/celecoxib-200mg-livraison-discrete-celebrex-pas-cher-a-paris http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/tinidazol-comprar-en-una-farmacia-en-linea-con-seguridad-ecuador http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/zyntabac-bupropion-sur-le-net-acheter-site-fiable-peut-on-acheter http://www.facecool.com/profiles/blogs/albendazol-comprar-en-una-farmacia-en-linea-aprobada-honduras http://bricolocal.com/profiles/blogs/efil-tadalafil-pas-cher-internet-rapide-efil-bon-prix http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-viagra-150mg-con-garanti-1 http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/comprar-triancinolona-aristocort-gen-rico-pre-o-brasil http://www.collabzo.com/pwrportal/blogs/59/16333/vertrauensw-rdige-seite-um-gene http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/achat-discrete-lithium-carbonate-pas-cher-2019-ou-commander http://conniesdance.ning.com/profiles/blogs/ovral-ethinylestradiol-norgestrel-wo-dringend-gekauft-werden-muss http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/order-sensex-50mg-cheap-buying-sensex-dubai https://madbuddy.club/blogs/post/41367 http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/online-apotheke-wo-sie-jetzt-generisches-cabergolin-dostinex-0-25 http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/erythromycin-250-mg-in-der-online-apotheke-rezeptfrei-kaufen http://dmoney.ru/57059/aralen-puedo-comprar-sin-receta-ahora-estados-unidos http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/comprar-gen-rico-bimat-bimatoprost-3-mg-forma-segura-pela-net http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/nateglinide-pas-cher-internet-meilleur-site-pour-achat-starlix https://lesko.com/q2a/index.php?qa=49243&qa_1=farmacia-online-comprar-synthroid-thyroxine-barato-andorra http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/ursodiol-150mg-como-comprar-sin-receta-de-calidad http://ggwadvice.com//index.php?qa=64884&qa_1=promethazine-cheap-where-purchase-phenergan-quick-shipping http://www.prds66.fr/profiles/blogs/donde-a-la-orden-androz-sildenafil-citrate-200mg-sin-receta-buen http://www.themindbook.org/nmp/blogs/post/3002 http://vc.capitaltrustbanking.com/blogs/67/15812/bon-site-pour-achat-sulfasalazine-site-fiable-azulfidine-500 http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-indocin-25-mg-entrega-r

Yosix92

(Gatop69, 2019.04.30 08:31)

http://whazzup-u.com/profiles/blogs/alfacalcidol-0-001mg-como-comprar-sin-receta-de-calidad-estados
http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/cyvel-tadalafil-20-mg-bon-prix-et-sans-ordonnance-acheter-cyvel
http://foodtube.net/profiles/blogs/norgestimate-ethinylestradiol-50mg-en-ligne-baisse-prix-achat
http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-mefenamic-acid-de-forma
http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/achat-securise-hydroxyuree-site-fiable-peut-on-acheter-du-hydrea
http://www.prds66.fr/profiles/blogs/wie-kann-ich-ethinylestradiol-norgestrel-ovral-jetzt-ohne-rezept
http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/clindamicina-300mg-onde-comprar-de-forma-segura-on-line-brasil
https://madbuddy.club/blogs/post/38699
http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/fluvoxamina-comprar-en-farmacia-en-linea-con-env-o-gratis-usa
http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/felodipine-10mg-comprar-urgente-na-internet-portugal
http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/enalapril-comprar-r-pido-m-xico-enalapril-10-mg-generico-de-venta
http://movsam.ning.com/profiles/blogs/ethinylestradiol-norgestrel-comprar-en-una-farmacia-online-ahora
http://stoopball.ning.com/profiles/blogs/sofosbuvir-400-mg-comprar-en-farmacia-online-r-pido-usa
http://divinguniverse.com/blogs/post/114494
http://movsam.ning.com/profiles/blogs/naproxeno-250-mg-como-puedo-comprar-sin-receta-con-garantia
http://redtuvir.net/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-sofosbuvir-r-pido-pela-internet-brasil
http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/warfarin-pas-cher-achat-coumadin
http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-temovate-en-l-nea
http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/sofosbuvir-400-mg-comprar-en-farmacia-en-linea-segura-republica
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/cloroquina-puedo-comprar-sin-receta-con-seguridad-espa-a-quiero
http://brooklynne.net/profiles/blogs/comprar-generico-petibelle-3mg-de-forma-segura-honduras
http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/cheap-cilostazol-100mg-buy-online-where-to-buy-pletal-no
http://mcspartners.ning.com/profiles/blogs/kaufen-sie-generisches-montelukast-4mg-ohne-rezept-in-der-online
http://flutes.ning.com/profiles/blogs/losartan-50mg-comprar-con-garantia-el-salvador
http://dmoney.ru/56695/duloxetine-internet-fiable-forum-commander-cymbalta-online

Oheti88

(Kiyun75, 2019.04.30 08:20)

http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/dramamine-dimenhydrinate-comprar-fiable-espa-a
http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/ursodiol-150-mg-comprar-en-farmacia-online-con-seguridad
http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/fluticasone-sur-internet-bon-prix-acheter-avec-mastercard
http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/achat-rapide-cialis-soft-20-mg-moins-cher-visa-cialis-soft
http://flutes.ning.com/profiles/blogs/comprar-nulox-gen-rico-sem-receita-comprar-meloxicam-7-5-mg
http://www.facecool.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-acetazolamida-urgente-us-es-seguro
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/puedo-comprar-generico-revia-sin-receta-barato-argentina
http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/generisches-sildenafil-tadalafil-100-20-mg-ohne-rezept-kaufen-und
http://www.facecool.com/profiles/blogs/comprar-o-gen-rico-do-paracor-aspirin-caffeine-urgente-comprar
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/puedo-comprar-generico-clomipramina-75-mg-sin-receta-en-l-nea
http://recampus.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-amoxapina-con-visa-espa-a
http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/vertrauensw-rdige-seite-um-schnell-versand-disulfiram-250mg-zu
http://adrenalineprovinggrounds.ning.com/profiles/blogs/doxycycline-o-en-acheter-doxycycline-original-livraison-rapide

перфорированный металлический лист

(ArthurBoype, 2019.04.30 08:08)

Такой манипуляция хорош тем, который быть частом монтаже и демонтаже конструкций отдельные узлы конструкции достаточно просто отсоединяются.- параллельны. Беспричинно же храня и перевозя нержавеющую сталь должен памятовать такой нюанс, сколько нержавеющую сталь нельзя делать сиречь приберегать в контакте с другими металлическим продуктами, беспричинно только она может подвергнуться коррозионному поражению. Наиболее почасту дозволено встретить штрипс из низкоуглеродистых конструкционных сталей повышенного и высокого качества, реже из низколегированных эластичных сталей. АрматураОбстановка В500С всё боле активно входит в строительную сферу, благодаря своим уникальным свойствам. Нержавеющие листы делятся, будто по области их применения, так и качественным характеристикам стали из которых они выполнены. Разделение стальных канатов (тросов)Основа порядок холодной ковки - это станок.- продольная (берёт для себя отруб нагрузок сооружения). Обстановка
<a href=https://www.garmetall.ru/truba-stalnaya/truby-b-u>купить трубу б/у,</a>
<a href=https://www.garmetall.ru/list-stalnoy/perforirovanny>перфорированный лист купить</a>
https://www.garmetall.ru/balka-dvutavrovaya - двутавровая балка цена москва

термически этот вещество мало солидный, он точно не выдержит нагревания до 200 градусов, всетаки этот минус сомнительно ли существенен, ведь в малоэтажном строении арматуру практически невозможно нагреть накануне такой температуры;ТЕРМИЧЕСКИЙ СРЕДСТВО- элементарная стыковка листов из-за удобной геометрии листов;Любая погрешность враз довольно видна, только единственно вы установите каркас.

Gavuv18

(Hijed48, 2019.04.30 07:32)

http://showmeanswer.com/index.php?qa=51844&qa_1=achat-metformin-glyburide-vente-metformin-glyburide-france
http://summerschooldns.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-retin-a-gel-0-025-mg-barato-chile
http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/nifedipino-donde-puedo-comprar-sin-receta-con-seguridad-andorra
http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/vertrauensw-rdige-seite-um-generisches-erythrocin-500-mg-ohne
http://www.facecool.com/profiles/blogs/buy-viagra-100-mg-on-sale-how-to-buy-sildenafil-citrate-in
http://i-m-a-d-e.org/qa/18724/ordenar-chloromycetin-seguridad-comprar-chloramphenicol
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-cyvel-tadalafil-60mg-sin
http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/duphaston-in-einer-schnellen-online-apotheke-kaufen
http://movsam.ning.com/profiles/blogs/viagra-en-ligne-moins-cher-commander-acheter-du-sildenafil
http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-juvigor-130-mg-r-pido
http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/rosuvastatina-crestor-5mg-onde-comprar-urgente-online
http://ultimatefandomsite.com/oxwall/blogs/post/9596
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/dapoxetine-o-commander-priligy-ou-commander
http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/reglan-10mg-comprar-de-forma-segura-per

купить металл

(MetallmskOverA, 2019.04.30 07:29)

1. Выключая этого отметим, который осуществляя монтаж запорной арматуры монтажник принужден сберегать её от ударов и других повреждений, ведь любые такие эксцессы могут гораздо снизить долгоденствие арматуры. 5. Какая оцинкованная сталь необходима ради производства профнастила, её характеристикиПравила хранения металлопроката.- вентили (клапаны);- системы водного распределения;- покрытые полимерами. Около монтаже крана необходимо использовать специальные герметизирующие ленты (уплотнители), которые обеспечат лучшую герметичность соединения. Наибольшим спросом пользуются зарекомендованные временем операции. После разгрузки металлочерепицы, древле всего, необходимо избавится через металлической стяжки. В самых разных областях промышленности (машиностроении, транспортной сфере, оборонной и электротехнической промышленности) применяют сортовой и листовой металлопрокат, в различных целях. Так термомеханически упроченная сталь делится для свариваемую (С), и стойкую к антикоррозионному растрескиванию (К). Благодаря своим уникальным качествам сообразно жёсткости и прочности, его довольно нередко используют присутствие серьёзной механической нагрузки. Запорный вентиль используется для полного перекрытия потока среды по трубопроводу, запорный вентиль нельзя использовать ради регулировки рабочего давления трубопровода. Цифра 500 определяет предел текучести. Веревка арматурны
<a href=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/armatura/a1-gladkaya.html>арматура гладкая</a>
<a href=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/polosa/stalnaya.html>полоса стальная гост</a>
<a href=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/list/alyuminievyie-listyi.html>алюминиевый лист цена</a>

Кислородно-копьевая.- нормальная плотность (ПН). Словно видим для произведения расчётов веса листового проката должно не так миллион, толщина листа, его длинна и вышина, а беспричинно же вещество из которого он произведён даётся производителем. 4. Место применения- стальной веревка с органическим сердечником, обозначение ОС. Следует отметить, что обстановка с диаметром 6-10 мм. Данная фольга весь соответствует стандарту IPC-FM-150M. Что касается доставки арматуры, то транспортные средства должны вывертываться с учётом размера, веса, а беспричинно же конфигурации арматурных заготовок. Однако территория применения арматуры этого типа существенно ограничена, и зависит через конкретного проекта. В момент производства может применяться дополнительная термообработка, тогда прутки получаются термически упрочненными, с усовершенствованными механическими характеристиками. Как правило, профнастил Н-75 используется в промышленных целях, в качестве кровельного материала, присутствие строительстве производственных и складских помещений. Быть этом печать будущей конструкции напрямую зависит через правильности выбора марки. Производство профнастилаБолее популярной является именно горячекатаная, которая применяется в изготовлении разнообразных типов металлоконструкций, рессор, каркасы свай итд. Армирование блоков из бетона, а также других конструктивных элементов зданий, применение натяженной заранее арматуры, обеспечивает:Абсолютный спектр использования арматуры данного типа представляет собой использование в:

уголок 50х50х5 цена за тонну

Jalal79

(Obuja10, 2019.04.30 07:25)

http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-tadalafil-de-calidad-m-xico http://wu-world.com/profiles/blogs/order-sarotena-can-you-buy-sarotena-over https://whanswerz.com/9198/escitan-sildenafil-internet-venezuela-escitan-contrareembolso http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-terazosinum-r-pido-andorra http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-tadaflo-con-garantia http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-re-zoom-tadalafil-de-forma-segura http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/dafilar-40mg-buy-how-can-i-purchase-tadalafil-free-shipping http://answers.codelair.com/36631/omeprazole-en-ligne-baisse-prix-prilosec-mylan-prix http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/esparfloxacino-200-mg-comprar-en-una-farmacia-online-fiable http://whazzup-u.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-hydrea-sin-receta-de http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/egira-sildenafil-citrate-en-ligne-commander-achat-de-sildenafil http://newmediavault.ning.com/profiles/blogs/desloratadine-5mg-en-ligne-acheter-rapide-commander-du-clarinex

Filuy00

(Leveb65, 2019.04.30 07:22)

http://luvisart.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-ftda-flutamide-sin-receta-r-pido http://newmediavault.ning.com/profiles/blogs/como-puedo-comprar-doxiciclina-100-mg-env-o-libre http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/o-acheter-du-losartan-cozaar-forum-achat http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-ramitax-8-mg-urgente-honduras http://www.facecool.com/profiles/blogs/achat-securise-procyclidine-5mg-procyclidine-5-ou-acheter-forum http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/tacrolimus-5-mg-comprar-de-confianza-chile-comprar-prograf-online http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-h-for-buen-precio-estado-libre http://153.126.169.73/GaijinConcierge/index.php?qa=33097&qa_1=mysoline-primidone-comprar-farmacia http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/comprar-arpamyl-120mg-sin-receta-entrega-r-pida-argentina http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/ampicilina-comprar-en-farmacia-online-con-un-descuento-panam http://www.libertyxchange.com/blogs/post/125987 http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/order-duraga-100mg-can-i-order-sildenafil-citrate-safely http://movsam.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-clomifeno-mas-barato-republica-de-colombia http://mcspartners.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-fluconazol-online-comprar-diflucan-gen-rico http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-vardenafil-dapoxetina-3 http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/cefaclor-500mg-comprar-en-farmacia-online-r-pido-andorra-cefaclor http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-pra-comprar-fluconazol-150-mg-gen-rico-onde-comprar http://www.animalloversconnect.com/blogs/post/27338 http://vc.capitaltrustbanking.com/blogs/60/17845/desloratadine-ou-en-acheter-sans-ordonnance-acheter-vrai-clari http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/zidovudine-o-achat-baisse-prix-vente-de-zidovudine-en-france http://www.prds66.fr/profiles/blogs/salmeterol-fluticasone-comprar-en-farmacia-en-linea-r-pido http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/extadil-20-mg-pharmacie-achat-sur-le-net-securise-prix-du http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-oxcarbazepin-y-pagar-con-bitcoin-us http://wu-world.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-vasotop-nimodipine-sin-receta-al http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/pantozol-pantoprazol-ohne-rezept-mit-visa-kaufen-pantozol-ersatz

Akiko63

(Afaju06, 2019.04.30 07:07)

http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/online-apotheke-in-der-sie-clopidogrel-plavix-ohne-rezept-kaufen
http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/achat-express-meclizine-25-mg-meclizine-site-de-vente
http://brooklynne.net/profiles/blogs/sildaristo-como-posso-comprar-pela-net
http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/comprar-dipiridamol-persantine-gen-rico-na-internet-brasil
http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/comprar-clobetasol-fiable-usa-comprar-temovate-se-necesita-receta
http://bioimagingcore.be/q2a/74635/clarinex-reditabs-comprar-barato-comprar-clarinex-reditabs
http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/erythromycin-achat-2019-o-acheter-erythromycin-forum
http://ultimatefandomsite.com/oxwall/blogs/post/9285
http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/tretinoina-05mg-como-comprar-sin-receta-de-forma-segura-estados
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-adapaleno-sin-receta-buen
http://movsam.ning.com/profiles/blogs/cilostazol-comprar-sin-receta-r-pido-honduras-comprar-pletal-en
http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/vertrauensw-rdige-seite-um-generische-mebeverin-135mg-zu-kaufen
http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/comprar-salmeterol-fluticasona-500-50-mg-sin-receta-por-internet
http://www.facecool.com/profiles/blogs/nortriptilina-nortriptyline-comprar-gen-rico-no-brasil
http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/buy-filgud-no-prescription-buy-filgud-safety
http://dmoney.ru/57430/achat-urequin-oxybutynin-en-ligne-achat-oxybutynin-canada
http://weebattledotcom.ning.com/profiles/blogs/se-puede-comprar-generico-fluticasona-sin-receta-con-seguridad-el
http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/prescofil-50mg-comprar-gen-rico-pela-internet-brasil
http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/order-cialis-20mg-without-prescription-pharmacy-online-cialis

смотреть российские криминальные фильмы

(Josephbox, 2019.04.30 06:51)

Ну, и, несомненно, с кем еще может возиться американский супергерой, кроме русских иначе для русской подлодке, которую так свободно захватить супостатам. "Судьба родилась" - Режиссерский дебют Брэдли Купера, чья актерская будущность задышала с легкой руки Тодда Филлипса и его "Мальчишник в Вегасе", а продюсерская поприще с основания продюсерской компании "22 & Indiana Pictures" вместе с Тоддом Филлипсом в 2014. Админы. Легенды.Любители "Формулы 1" наверняка уже видели этот фильм. Типичные представители: вы"Представитель Джонни Инглиш 3.0" - Временно у всемирно известной серии о спецагенте образовались проблемы, заведомый герой выходит для тропу войны. Третий однокашник, сообразно имени Володя, не любил внимания, следовательно взял он себе имя VladLog, означающее "незримый", и занялся потихонечку строительством инфраструктуры государства. Воскресенье, 8 июля
<a href=https://okino.club/tags/2013/>смотреть фильмы 2013</a>
<a href=https://okino.club/tags/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0/>смотреть канадские фильмы</a>
https://okino.club/tags/2016/ - смотреть бесплатно фильмы 2016

"Частичный детектив Магнум" (CBS) – новая версия популярного сериала о частном сыщике Томасе Магнуме, выходившего для CBS в 80-х. Регесты любой багаж, будь то сторона, пенициллин или айфон, имеет свое начало.Лента вернулась к истокам и получила приятные отзывы от критиков и первых зрителей. Сообразно заверению разработчиков, в космическом вестерне игроков ждет тьма чего интересного, между основного: рейды, полностью переработанная способ оружия, луки, зрелищные способности Стражей, экспериментальный строй и туземный сезонный пропуск. Ушлые молодые парни в Лос-Анджелесе 1980-х выстраивают в целях обогащения финансовую пирамиду, искусно манипулируя богатой публикой, однако молодой люди теряют внимательность, совершают необратимые действия, за взлетом следует падение, пирамида примерно погребает своих создателей и они оказываются накануне суровой необходимостью защитить себя и близких. Дело, 2 ноябряВот мы и подошли к финалу, выше крюк завершается, а вместе с ним и экскурс по миру мультипликации. Оказывается, они – Зачарованные, могущественные ведьмы, обладающие Силой Трех. Вторая том старой истории непременно должна удивить. 1. Его цель - преобразовывать заброшенное предприятие, чтобы оно чистый гибель лет вспять оказывало пациентам исключительную помощь. На десерт мы припасли чтобы вас классическую анимацию, карандаши, краски и бумага.Фильм "Воин" способен вдохновить любого, ведь спич идет об истории великого боксера Микки Уорда. Своими безобидными, но сразу пугающими сценами и своеобразным юмором, мозаика удостоилась рейтинга PG. Но взамен улучшения в жизни героини проблемы становятся снова сложнее. В прокате со 2 августа. Пожалуй, лучшая шутка в представленной игротеке. Новинки сентября 2018. в) Юзеры. Впереди долгое, опасное и захватывающее приключение. Так же стоит отметить шикарный старт игры "Spider-Man". Подробности сюжета тщательно охраняются режиссером и сценаристом Дрю Годдардом, только план вконец похожа на его режиссерский дебют. Одержимость, видения, мрак, поглощающий душу - всегда это добром явно не кончится.

Rabar95

(Ohufi11, 2019.04.30 06:40)

http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-biaxin-500-mg-r-pido-comprar-biaxin
http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/site-achat-vunexin-ropinirole-vente-ropinirole-belgique
http://www.q-voice.tv/old/redirect/test/qa/index.php?qa=80978&qa_1=o%C3%B9-acheter-sotalol-en-ligne-vente-betapace-france
http://www.facecool.com/profiles/blogs/erotadil-tadalafil-o-en-commander-erotadil-achat-luxembourg
http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/shefill-100-mg-en-ligne-moins-cher-sans-ordonnance-prix-du
http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/amitriptilina-donde-puedo-comprar-sin-receta-con-seguridad
http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/felden-kaufen-rezeptfrei-online-apotheke-in-der-schweiz
http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-stromectol-ivermectin-3-mg-gen-rico-n-o
http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/erotid-20mg-pas-cher-acheter-sur-le-net-visa-tadalafil-10-ou-en
http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/cialestine-en-ligne-bon-marche-commander-livraison-gratuit-achat
http://ggwadvice.com//index.php?qa=69383&qa_1=phenergan-achat-bon-marche-trouver-du-promethazine-pas-cher
http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/premarin-puedo-comprar-con-garantia-us-conjugated-estrogens-0
https://lesko.com/q2a/index.php?qa=52202&qa_1=baripril-enalapril-ligne-fiable-commander-vrai-enalapril
http://conniesdance.ning.com/profiles/blogs/buy-regalis-online-where-to-purchase-tadalafil-in-approved
http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/ribasphere-en-ligne-pas-cher-commander-rapide-ribasphere
http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/meilleur-site-pour-achater-furosemide-100-mg-bas-prix-furosemide
https://madbuddy.club/blogs/post/36658
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/puedo-comprar-generico-glucotrol-xl-5-mg-sin-receta-de-calidad
http://flutes.ning.com/profiles/blogs/capecitabin-capecitabine-500-mg-bon-marche-internet-site-fiable
http://recampus.ning.com/profiles/blogs/achat-securise-cabergolek-moins-cher-sans-ordonnance-acheter

Timoh58

(Vihis13, 2019.04.30 06:17)

http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/furosemide-40-mg-vrai-baisse-prix-acheter-avec-visa-pharmacie
http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/wie-kaufe-ich-neoral-ciclosporin-25mg-ohne-rezept
http://conniesdance.ning.com/profiles/blogs/puedo-comprar-generico-verapamilo-en-internet-colombia-calan-sr
http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/animelox-meloxicam-15mg-sans-ordonnance-achat-en-ligne-livraison
http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/wie-kaufe-ich-olanzapin-im-internet
http://bricolocal.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-tegretol-200-mg-sin-receta-urgente
http://answers.codelair.com/37372/achat-ligne-diabuse-disulfiram-commander-disulfiram-cher
http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/cialis-bas-prix-acheter-tadalafil-en-inde
http://divinguniverse.com/blogs/post/136769
http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/donde-puedo-comprar-generico-atomoxetina-40-mg-de-calidad-chile
http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-direktan-sildenafil
http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/amitriptyline-comprar-con-garantia-paraguay
http://showmeanswer.com/index.php?qa=50203&qa_1=gemfibrozil-ligne-baisse-prix-achat-securise-lopid-300-tarif
http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/recherch-achat-budesonide-0-1mg-achat-de-budesonide-en-europe
http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/tamsulosin-comprar-en-una-farmacia-en-linea-con-entrega-r-pida
http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/pawar-tadalafil-como-comprar-gen-rico-sem-receita-na-internet
http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-symmetrel-100-mg-sin-receta-con
http://www.facecool.com/profiles/blogs/cloroquina-250mg-comprar-sin-receta-ahora-panam-donde-se-compra
http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/anacin-aspirin-caffeine-o-acheter-ou-commander-anacin-en-ligne
http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-benetor-olmesartan-10mg-fiable-m
http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/acheter-en-ligne-comenter-acheter-du-comenter-pour-femme
http://stoopball.ning.com/profiles/blogs/aristocort-4-mg-bas-prix-sur-internet-securise-prix-du-aristocort
http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-epivir-hbv-sin-receta-env-o-gratis
http://www.q-voice.tv/old/redirect/test/qa/index.php?qa=82562&qa_1=tacrolimus-internet-livraison-gratuit%C3%A9-protopic-generique
http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/prostadex-generique-bon-prix-2019-acheter-prostadex-en-andorre

Isifa74

(Bosep52, 2019.04.30 06:16)

http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/order-generic-duloxetine-40mg-online-purchase-duloxetine-forum
http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-zenavil-tadalafil-20-mg-sin-receta
http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/mirtazapine-30-mg-en-ligne-bas-prix-mastercard-mirtazapine-30
http://www.collabzo.com/pwrportal/blogs/68/15837/alzim-5-mg-au-rabais-securise-d
https://whanswerz.com/8989/orden-etambutol-receta-calidad-puerto-comprar-etambutol-600mg
http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/duragra-130mg-bas-prix-sans-ordonnance-duragra-pas-cher-canada
http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-esidrix-hydrochlorothiazide-12-5-mg-sin-receta
http://www.themindbook.org/nmp/blogs/post/3201
http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-para-comprar-gen-rico-eunice-sildenafil-citrate-com
http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/lincomycine-500-mg-bas-prix-sans-ordonnance-vente-lincomycine
http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/cyclin-como-comprar-sin-receta-mas-barato-el-salvador
http://weebattledotcom.ning.com/profiles/blogs/order-zydalis-zydalis-generic-canada-without-prescription
http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/bicalutamide-pas-cher-acheter-vente-bicalutamide-generique-suisse
http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=33513&qa_1=purchase-generic-axoven-10mg-axoven-online-price-comparison
http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-cloroquina-250mg-r-pido-rep-blica

смотреть бесплатно документальные фильмы

(RufusGoarp, 2019.04.30 06:11)

10 лет KinoNews.Ru!Что рекрутами из года в год удачно пополняется. https://www.kinonews.ru/insimgs/2018/persimg/persimg82562_1.jpghttps://www.kinonews.ru/insimgs/2018/persimg/persimg82562_2.jpg
<a href=https://okino.club/detective/>детективы российские смотреть онлайн</a>
<a href=https://okino.club/adventures/>фильмы про путешествия и приключения</a>
https://okino.club/western/ - смотреть вестерны

Но действительно в долгоденствие портала вклад большой не забудем. Честно признаться, наличие данной персоны в списке съемочной группы, а тем более в должности режиссера - способно смутить, поскольку постановщик он очень нестабильный. План разрабатывает французская общество Dontnod Sport перед издательством Straight Enix. Беспричинно, новое физиономия российского кино Ольга Зуева, чья режиссерская работа "Для районе" стартует в начале октября, по степени изящества и простоты своего имиджа сравнима с Одри Хепберн. Начинать и современная версия "Зачарованных" с новыми ведьмами, готовыми к борьбе с нечистью. CBS и нравиться желание и дальше продолжать "извлекать" самую рейтинговую комедию для ТВ, да вот Джим Парсонс сдался и решил выйти из зрелище (по слухам). Лента участвовала в конкурсной программе Кинотавра 2018, была номинирована на выдающийся приз, чтобы жесткость подачи и сцены домашнего насилия над ребенком были негативно восприняты первыми зрителями. Действие игры разворачивается в мрачном фантастическом мире, какой вот-вот падет, крышка уже близок. Ваша цель... В новой главе Амброуз приезжает в свой родной городок, чтобы расследовать убийство двух родителей, совершенное их одиннадцатилетним сыном (Элиша Хениг). Одно перечисление фильмов его конкурсной и внеконкурсной программы вызывает оргазм, добрая половина из них — реальные кандидаты на покровительство в Оскаровской гонке: "Лицо на Луне", "Фаворитка", "Рим", "Братья Систерс", "Ван Гог. "Гостиница "Артемида" - Это полнометражный дебют сценариста Дрю Пирса, приложившего свою руку к таким фильмам как "Железный персона 3" и "Задача невыполнима 5: Народ изгоев". Главный сезон основан для истории, произошедшей в Лос-Анджелесе в 2016 году. Этюд конечно же отсылает к классичсекому фильму ужасов Уильяма Фридкина "Изгоняющий дьявола", но ради любителей современного прочтения старых историй и вместе мексиканского подхода к данному жанру - лента рекомендуется к просмотру!https://www.kinonews.ru/insimgs/2018/persimg/persimg81402_1.jpgС 2014 года Киноакадемия портала ввела антипремию "Ржавый бублик", которая присуждается самым слабым творениям за прошедший год. 6. Течение сильнее под поверхностью, и немного погруженная в воду тяжелая палка плывет быстрее, а кора создает действие сцепления с водой. Мы составили оглавление лучших, на наш созерцание, фильмов про спорт. Будто бесспорно из названия, дело из Колумбии переместится в Мексику, и будет рассказано о зарождении наркоторговли, войнах между отдельными независимыми картелями и борьбе с ними УБН, начиная с 1980-х. В прокате с 23 августа.Сегодня празднуем десятилетний годовщина

Lacib27

(Umavi54, 2019.04.30 05:56)

http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/sildenafilo-fluoxetina-comprar-en-una-farmacia-en-linea-con
http://jaktlumaczyc.pl/82829/order-perivasc-5mg-online-where-to-buy-perivasc-bali
http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/site-fiable-pour-acheter-pawar-acheter-tadalafil-en-pharmacie
http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/purchase-generic-verdafil-25mg-how-many-verdafil-can-i-buy
http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/flavoxate-hcl-200mg-pharmacie-acheter-site-fiable-prix-du
http://newmediavault.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-warfarina-2-mg-ahora-ecuador
http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/discount-dafilar-60-mg-order-online-dafilar-drug-buyers
http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-pra-comprar-metotrexato-rheumatrex-gen-rico-envio
http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-avanafil-dapoxetina-200-60mg-sin
http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/claritin-loratadine-10mg-comprar-r-pido
http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-metaxalone-sin-receta
http://korsika.ning.com/profiles/blogs/dutasterida-comprar-en-farmacia-en-linea-fiable-donde-puedo
http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/zostin-en-ligne-baisse-prix-achat-avec-mastercard-acheter-du
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/hydrochlorothiazide-bas-prix-livraison-rapide-acheter-microzide
http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/prociclidina-5mg-donde-comprar-sin-receta-entrega-r-pida-chile
http://recampus.ning.com/profiles/blogs/mebeverine-sur-le-net-pas-cher-acheter-paiement-visa-vrai
http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-norethindrone-acetate-5mg-en-internet
http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/site-pour-commander-escitalopram-acheter-lexapro-veritable
http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/zovirax-donde-comprar-sin-receta-de-forma-segura
http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/topiramat-50mg-g-nstig-bestellen-rezeptfrei-online-schweiz
http://www.prds66.fr/profiles/blogs/buy-low-price-ceftin-500mg-online-buy-ceftin-best
http://stoopball.ning.com/profiles/blogs/bon-site-achat-ponstel-acheter-du-ponstel
http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/kaufen-sie-repaglinid-mit-garantie
http://stoopball.ning.com/profiles/blogs/betametasona-clotrimazol-comprar-n-o-precisa-receita-m-dica-na
http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-terazosina-sin-receta-fiable-puerto-rico-comprar
http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/para-comprar-ilosone-sin-receta-entrega-r-pida
http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-theo-24-sr-300-mg-sin-receta-ahora
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-red-viagra-de-confianza-argentina
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/cefaclor-375mg-livraison-rapide-bon-marche-ceclor-cd-en-belgique
http://socialchangesa.com/blogs/post/92593

Sudez55

(Danec46, 2019.04.30 05:47)

http://wu-world.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-clozapina-50-mg-en-farmacia-online http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/ip-max-comprar-pago-visa-estado-libre-asociado-de-puerto-rico http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/vardenafil-10mg-acheter-vardenafil-au-rabais http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=36485&qa_1=levofloxacine-500mg-commander-acheter-levaquin-avec-paypal http://flutes.ning.com/profiles/blogs/hydrea-hydroxyurea-500-mg-onde-comprar-urgente-rep-blica http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/acheter-pilule-en-ligne-daclatasvir-60mg-acheter-daclatasvir http://dmoney.ru/57591/comprar-generico-rizatriptan-garantia-rep%C3%BAblica-rizatriptan http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-glibenclamida-por-internet-dominicana http://recampus.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-zidovudina-300-mg-ahora http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/lithium-300-mg-como-comprar-barato-rep-blica-del-ecuador-lithobid http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/kaufen-sie-generisches-tamoxifen-nolvadex-20mg-ohne-rezept-und http://socialchangesa.com/blogs/post/106643 http://korsika.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-mefenamic-acid-250mg-urgente-paraguay http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/proventil-comprar-gen-rico-urgente-pela-net-brasil http://property.ning.com/profiles/blogs/raloxifeno-donde-puedo-comprar-sin-receta-buen-precio-el-salvador http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/cereb-500-mg-donde-comprar-al-mejor-precio-venezuela http://wu-world.com/profiles/blogs/comprar-o-gen-rico-do-meclizina-meclizine-25-mg-barato-na http://www.q-voice.tv/old/redirect/test/qa/index.php?qa=81527&qa_1=cyclophosphamid-50mg-generika-online-bestellen-schweiz http://recampus.ning.com/profiles/blogs/budesonide-0-1-mg-bon-marche-sur-le-net-achat-budesonide http://property.ning.com/profiles/blogs/bon-site-achat-zenera-25-mg-rapide-acheter-du-sildenafil-citrate http://153.126.169.73/GaijinConcierge/index.php?qa=30798&qa_1=levonorgestrel-mastercard-levonorgestrel

Rugub59

(Xohep51, 2019.04.30 05:45)

http://stoopball.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-lansoprazol-fiable http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/tetraciclina-250-mg-comprar-en-una-farmacia-online-todo-en http://bioimagingcore.be/q2a/67694/farmacia-online-comprar-clarinex-reditabs-receta-mejor-precio http://flutes.ning.com/profiles/blogs/aripiprazolum-15mg-en-ligne-commander-avec-visa-acheter http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-placidum-de-confianza-andorra-placidum http://network-marketing.ning.com/profiles/blogs/comprar-precose-sin-receta-de-calidad-chile-precio-de-precose-50 http://luvisart.ning.com/profiles/blogs/avanafil-avec-dapoxetine-200-60mg-o-en-commander-sur-le-net-o http://mehfeel.net/mehfeel/blogs/post/92149 http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=34611&qa_1=commander-remenafil-mastercard-sildenafil-citrate-suisse http://bioimagingcore.be/q2a/71547/tinidazole-online-apotheke-kaufen-k%C3%B6nnen-tinidazole-generika http://korsika.ning.com/profiles/blogs/site-achat-mebendazole-acheter-vermox-usa http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-flavoxato-200-mg-buen http://www.facecool.com/profiles/blogs/levothyroxine-bas-prix-en-ligne-sans-ordonnance-levothyroxine http://movsam.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-alfacalcidol-0-001-mg-con-garantia http://korsika.ning.com/profiles/blogs/order-dilatam-120mg-online-dilatam-orders-from-canada http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/o-commander-du-prochlorperazine-5mg-en-ligne-prochlorperazine http://mcspartners.ning.com/profiles/blogs/para-comprar-generico-teofilina-300-mg-sin-receta-ahora-puerto http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/generique-salbutamol-8mg-commander-salbutamol-moins-cher-sur http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-nateglinida-starlix-r-pido-portugal http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/comprar-clorpromazina-50mg-sin-receta-ahora-usa http://flutes.ning.com/profiles/blogs/online-apotheke-wo-generika-ortho-tri-cyclen-norgestimate http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-arpamyl-120-mg-sin-receta-por-internet-usa

Ehiga40

(Ufovi34, 2019.04.30 05:38)

http://wu-world.com/profiles/blogs/buspirone-baisse-prix-sur-internet-achat-buspirone-naturel http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=33410&qa_1=farmacia-generico-mirtazapina-comprar-remeron-medicamento http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-tugon-fiable-ecuador-comprar http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/comprar-desloratadine-clarinex-gen-rico-urgente-na-internet-rep http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/cialis-tadalafil-baisse-prix-vente-de-tadalafil-en-suisse http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-zagam-sparfloxacin-200-mg http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-nitrofurazona-20-mg-urgente-usa http://www.nostre.com/blogs/post/52360 http://www.prds66.fr/profiles/blogs/reminyl-puedo-comprar-por-internet-chile http://newmediavault.ning.com/profiles/blogs/online-apotheke-in-der-sie-sinemet-10-mg-ohne-rezept-sicher http://bricolocal.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-terazosin-sin-receta-entrega-r-pida http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-pra-comprar-yasmin-3-mg-gen-rico-sem-receita-medica-na http://conniesdance.ning.com/profiles/blogs/ursodiol-300mg-comprar-en-farmacia-online-con-seguridad-per http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/duzela-duloxetine-como-posso-comprar-sem-receita-internet-brasil http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-perindopril-sin-receta-con http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/tizanidinum-2mg-en-ligne-au-rabais-commander-achat-tizanidinum http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/cicloferon-acyclovir-400mg-sur-internet-bon-marche-achat-sans http://wu-world.com/profiles/blogs/achat-express-carbidopa-levodopa-pas-cher-2019-acheter-sinemet-cr


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100

Következő »